Warunki usługi

1. Twoja akceptacja

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ (razem ze wszystkimi Treściami dostępnymi za pośrednictwem nazwy domeny mp3-download.yt, „Witryna”) LUB PRZESYŁAJĄC TREŚCI DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI I WARUNKI '). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem lub Polityką prywatności, nie korzystaj z Serwisu.

2. Spinki do mankietów

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez mp3-download.yt. mp3-download.yt nie jest powiązany z tymi witrynami internetowymi, nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich. Ponadto mp3-download.yt nie będzie i nie może cenzurować ani edytować treści żadnych witryn osób trzecich. Korzystając z Witryny, wyraźnie zwalniasz mp3-download.yt z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony trzeciej. W związku z tym zachęcamy do bycia świadomym opuszczenia Witryny i zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej innej odwiedzanej witryny. W serwisie mp3-download.yt nie umieszczono żadnych osadzonych tutaj filmów wideo.

3. Dostęp do witryny internetowej

mp3-download.yt niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z Witryny pod warunkiem, że: (i) korzystanie z Witryny jest wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku; (ii) nie będziesz kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować żadnej części Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody mp3-download.yt; (iii) nie będziesz wysyłać niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, spamu, łańcuszków itp., (iv) nie będziesz przesyłać żadnych Treści, które zawierają wirusy oprogramowania lub inny szkodliwy kod komputerowy, pliki lub programy; (v) nie będziesz zakłócać działania serwerów ani sieci podłączonych do Witryny; oraz (vi) przestrzegasz niniejszych Warunków. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce w tej Witrynie. Zgadzasz się nie używać ani nie uruchamiać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi „robotów”, „pająków” i „czytników offline”, które uzyskują dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej wiadomości z żądaniami do serwerów mp3-download.yt w dany okres czasu, który człowiek może rozsądnie wytworzyć w tym samym okresie, korzystając z konwencjonalnej przeglądarki internetowej on-line. mp3-download.yt udziela operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na wykorzystywanie pająków do kopiowania materiałów z Serwisu wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów do przeszukiwania, ale nie do przechowywania pamięci podręcznych lub archiwów takich materiałów. mp3-download.yt zastrzega sobie prawo do odwołania tych wyjątków ogólnie lub w określonych przypadkach. Zgadzasz się nie zbierać ani nie gromadzić żadnych danych osobowych, w tym nazw kont lub adresów e-mail, z Witryny, ani nie wykorzystywać systemów komunikacyjnych zapewnianych przez Witrynę do jakichkolwiek komercyjnych celów. Użytkownik zgadza się nie pozyskiwać w celach komercyjnych żadnych użytkowników Witryny w związku z ich Zgłoszeniami użytkowników (zgodnie z definicją poniżej). mp3-download.yt ma prawo do zablokowania dostępu do Witryny, według własnego uznania, w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.

4. Prawa własności intelektualnej

Treść Witryny, w tym wszystkie Zgłoszenia Użytkowników, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne („Treść”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo ( 'Marks'), są własnością mp3-download.yt lub są przez niego licencjonowane. Treści w Witrynie są dostarczane „TAKIE JAKIE SĄ” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego i nie mogą być używane, kopiowane, rozpowszechniane, transmitowane, transmitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane, odtwarzane, dekompilowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakiekolwiek inne cele bez uprzedniej pisemnej zgody mp3-download.yt. mp3-download.yt zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Serwisie. Jeśli pobierasz lub drukujesz kopię Treści do użytku osobistego, musisz zachować wszystkie zawarte w niej informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny.

5. Prawa autorskie i polityka treści

mp3-download.yt szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo. mp3-download.yt nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i naruszenie praw własności intelektualnej w swojej Witrynie i niezwłocznie zawiesi treści chronione prawem autorskim (dostarczane za pośrednictwem publicznie dostępnego adresu internetowego / adresu URL), aby można było je konwertować i pobierać przez Witrynę uprzejmie powiadomiony. Jeśli jesteś twórcą / właścicielem treści, właścicielem praw autorskich lub ich przedstawicielem i chciałbyś wyłączyć możliwość korzystania z platformy mp3-download.yt w celu konwersji publicznie dostępnych treści, uprzejmie prosimy o przesłanie nam prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej wyślij wiadomość na adres copyright@mp3-download.yt, podając następujące informacje: adresy URL i opis (y) treści, które chcesz, abyśmy zablokowali; forma elektronicznego lub fizycznego dowodu potwierdzającego, że masz prawo do działania w zakresie treści; dane kontaktowe, które są wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i prawidłowy adres e-mail. Treści zostaną umieszczone na czarnej liście w naszym systemie w ciągu 24 godzin.

6. Znaki towarowe

mp3-download.yt, logo mp3-download.yt i wszystkie inne znaki towarowe mp3-download.yt, znaki usługowe, nazwy produktów i nazwy handlowe mp3-download.yt pojawiające się w Usługach są własnością mp3-download. yt. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy produktów, logo i zdjęcia pojawiające się w Usługach są własnością ich odpowiednich właścicieli.

7. Wyłączenie gwarancji

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, mp3-download.yt, JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I TWOJE ZASTOSOWANIE. mp3-download.yt NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI, (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB ZNISZCZENIA MIENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY (III) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH SERWERÓW I / LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (IV) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY , KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE, I / LUB (V) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB STRATY LUB USZKODZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA jej pośrednictwem. mp3-download.yt NIE GWARANTUJE, NIE ZATRZYMUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ ANI UMIESZCZANE W REKLAMIE, A MP3 - DOWNLOAD. NIE BĘDZIE STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE KAŻDEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY W WYJĄTKOWYM CELU KONWERSJI I POBIERANIA TREŚCI W CELU OGRANICZENIA I DO UŻYTKU OSOBISTEGO. PONIEWAŻ USŁUGA JEST W PEŁNI DOSTĘPNA PRZEZ INTERNET, ZGADZASZ SIĘ, ŻE MUSISZ ZNAĆ SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TWOIM KRAJU. ZGADZASZ SIĘ WIĘCEJ, ŻE CAŁA TREŚĆ POBIERANA Z mp3-download.yt JEST PRZEZNACZONA DO OKRESU OCENY I NIE BĘDZIE BĘDZIE UCZESTNA NA TWARDYM DYSKU ANI ŻADNYM INNYM URZĄDZENIU DŁUŻEJ NIŻ OGRANICZAJĄCY OKRES 2 DNI. ZGADZASZ SIĘ NIE POBIERAĆ ŻADNYCH LICENCJONOWANYCH TREŚCI. NASZA WITRYNA NIE MA PRAW AUTORSKICH, WIĘC NIE ZEZWALAMY NA POBIERANIE TAKICH TREŚCI I ZAPEWNIAMY, ŻE TEN RODZAJ POBIERANIA JEST ZABLOKOWANY.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU mp3-download.yt, JEJ OFICEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK (I) TREŚCI, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ W TYM, (IV) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I / LUB ( V) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB Z TYTUŁU UTRATY LUB USZKODZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCEGO Z KORZYSTANIA Z TREŚCI W WITRYNIE LUB PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, TORTU LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, ORAZ ZALECA SIĘ, CZY mp3-download.yt JEST O MOŻLIWOŚCI TAKIE SZKODY. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA, ŻE mp3-download.yt NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW ANI ZA OBRAŻAJĄCE, OBRAŻĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH I ŻE RYZYKO SZKODY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCEGO Z POWYŻSZEGO POKOJU CAŁKOWICIE W TWOIM UŻYTKOWNIKU.

9. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać nieszkodliwe mp3-download.yt, jego podmioty stowarzyszone i ich odpowiednie kadry kierownicze, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi honoraria prawników) wynikające z: (i) korzystania z Witryny; (ii) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków i zasad; (iii) naruszenie przez Ciebie warunków, które mają zastosowanie do Twojego Zgłoszenia użytkownika; (iv) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, własności, reklamy lub prawa do prywatności; lub (v) jakiekolwiek roszczenia, że jedno z Twoich Zgłoszeń użytkownika wyrządziło szkodę osobie trzeciej. To zobowiązanie do obrony i zwolnienia z odpowiedzialności będzie obowiązywać także po niniejszych Warunkach i korzystaniu z Witryny.

10. Zdolność do zaakceptowania warunków

Potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub masz prawną zgodę rodzica lub opiekuna na zawarcie niniejszych Warunków i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. W każdym przypadku potwierdzasz, że masz ukończone 13 lat, ponieważ Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz poniżej 13 lat, nie korzystaj z Witryny - istnieje wiele innych wspaniałych witryn dla Was. Porozmawiaj z rodzicami o tym, jakie witryny są dla Ciebie odpowiednie.

11. Zadanie

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, ale mogą być cedowane przez mp3-download.yt bez ograniczeń.

12. Generał

Zgadzasz się, że: (i) Witryna będzie uważana za mającą siedzibę wyłącznie w Niemczech; oraz (ii) Witrynę uważa się za pasywną stronę internetową, która nie daje podstawy do osobistej jurysdykcji w zakresie mp3-download.yt, ani konkretnej, ani ogólnej, w innych jurysdykcjach niż kraj niemiecki. Niniejsze Warunki podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu obowiązującemu w Niemczech, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a mp3-download.yt, które wynikną w całości lub w części z Witryny lub niniejszych Warunków, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd federalny lub stanowy właściwej jurysdykcji w Niemczech. Niniejsze Warunki i wszelkie inne informacje prawne publikowane przez mp3-download.yt na Stronie Internetowej stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a mp3-download.yt w sprawie Strony. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub jakiegokolwiek innego warunku, a niewykonanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub przepis. mp3-download.yt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami pod kątem wszelkich zmian. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach będzie równoznaczne z akceptacją i akceptacją zmienionych warunków. UŻYTKOWNIK I mp3-download.yt ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z WITRYNY INTERNETOWEJ mp3-download.yt MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKIEGO PRZYCZYNY DZIAŁANIA JEST TRWAŁE ZABLOKOWANE.